Kontakt

PROMOTOR sp. z o.o.
ul. Niepodległości 38
58-303 Wałbrzych
KRS 0000205637 Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS
NIP 886-275-67-34
Kapitał Zakładowy - 500 000,00 zł

Biuro handlowe:
e-mail: promotor@baryt-polska.pl